คำศัพท์ About Computer #3

8 ก.พ.

คำศัพท์เกี่ยวกับ   Computer ”

Information Technology [IT] หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคิดและพัฒนาความสามารถของคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทำให้มนุษย์เราสามารถสร้าง เก็บและสื่อสารข้อมูลข่าวสาร (ข้อความ ตัวเลข เสียง ภาพ) ได้อย่างกว้างขวางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ หรือหมายถึง กระบวนการต่างๆ และระบบงาน ที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ สารสนเทศคือ ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบ (raw data) มาคำนวณทางสถิติ หรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้น จะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
Internet หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด เป็นเสมือนเครือข่ายแม่ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายย่อยราว 50,000 เครือข่ายย่อยใน 90 ประเทศทั่วโลกมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (host computer) หรือ (superserver) กว่า 2 ล้านเครื่อง มีสมาชิกผู้ใช้มากกว่า 30 ล้านคน และกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ที่เป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตสามารถใช้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลาย อาทิ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) การขนถ่ายแฟ้มข้อมูล (ทั้งข้อมูล ข่าวสาร โปรแกรมอื่นๆ ) การค้นหาไฟล์และฐานข้อมูล (ด้านธุรกิจ การศึกษา การวิจัยฯลฯ)กลุ่มสนทนาและข่าวสารเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะการใช้โปรแกรมขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ

E-Business หมายถึง การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิตอลอื่นๆ เพื่อติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และการจัดการต่างๆ ในองค์กร (โดยระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้เฉพาะในองค์กรเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Intranet เช่นผู้จัดการสามารถส่งอี-เมล์, เอกสารบนเวบ รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเวิร์คกรุ๊ป (Work-group) ต่างๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานนับพันหรือแม้แต่จัดการกับงานต่างๆ ซึ่งไม่สามารถพบปะเจอะเจอกันได้โดยตรง
E-Market หมายถึง ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายไว้ด้วยกัน เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการและการชำระเงิน โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการบางอย่าง และช่วยทำให้ง่ายดายขึ้น เช่น การเลือกซัพพลายเออร์ (Supplier) การกำหนดราคาสินค้า การสั่งสินค้า การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่ขึ้นกับที่ตั้งของผู้ซื้อและผู้ขาย

E-Commerce หมายถึง กระบวนการของการซื้อขายสินค้า บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีหลักๆ 2 ตัวคือ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ดาวเทียม หรือใยแก้วนำแสง ส่วนอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือคอมพิวเตอร์ ซึ่งทั้งสองก็รวมกันเป็นอินเตอร์เนต ( Internet ) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก เช่น การโฆษณา การตลาด การบริการลูกค้า การขนส่ง และการชำระเงิน โดยเปลี่ยนจากการทำงานแบบปกติที่อิงเอกสารเป็นหลัก มาเป็นการอิงกับนวตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศอี-คอมเมิร์ส (E-Commerce) ช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการสั่งซื้อ จัดส่ง และการชำระเงิน สำหรับสินค้าและบริการ ในขณะเดียวกันก็ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ของบริษัท และระบบการจัดเก็บสินค้า บางทีเรียก “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: