[คำศัพท์ OS = 2]

30 ส.ค.

Drive หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสื่อบันทึกข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึก การลบ และการจัดระเบียบของข้อมูลบนสื่อนั้น ๆ ปัจจุบันอุปกรณ์ที่เป็นสื่อบันทึกข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งานทั่วไปใช้งานตามปกติ มีหลายประเภท เช่น ฟลอปปี้ดิสก์ (floppy disk), ฮาร์ดดิสก์ (harddisk), CD และ แฟลชไดรฟ์ (flash drive)

การเรียกชื่อไดรฟ์ ใช้อักษรภาษาอังกฤษ เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตามด้วยเครื่องหมายโคลอน (:) เริ่มตั้งแต่ A:, B:, C: ไปเรื่อย ๆ ตามจำนวนไดรฟ์ ที่มีอยู่โดยกำหนดให้ A: และ B: เป็นชื่อสำหรับ ฟลอปปี้ดิสก์ ส่วน C: เป็นต้นไปเป็นชื่อสำหรับฮาร์ดดิสก์จะมีไดรฟ์ บนฮาร์ดดิสก์จำนวนเท่าใดขึ้นกับการแบ่งส่วนฮาร์ดดิสก์ (partition) ส่วนลำดับอักษรที่ถัดจากฮาร์ดดิสก์จะเป็นไดรฟ์ CD-ROM และ ลำดับอักษรที่ถัดจากไดรฟ์ CD-ROM จะเป็นแฟลชไดรฟ์
หมายเหตุ นับตั้งแต่มีการใช้งานฮาร์ดดิสก์ ก็ไม่มีการใช้ไดรฟ์ B: อีกต่อไป และขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ก็ไม่ติดตั้ง ไดรฟ์ฟลอปปี้ดิสก์ ให้แล้ว จึงคาดการได้ว่าไดรฟ์ A: ก็จะถูกเลิกใช้โดยปริยาย

_________________________________________________________________

Directoryในการจัดเก็บข้อมูลลงในดิสก์ นั้นจะบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ (file) หากจำนวนไฟล์มีไม่มากนักก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่หากมีไฟล์จำนวนมาก ๆ การค้นหาไฟล์เพื่อนำมาใช้งานจะกระทำได้ยาก ดังนั้นจึงมีการจัดระเบียบการจัดเก็บไฟล์โดยการสร้างไดเรคตอรี (directory ซึ่งในระบบปฏิบัติการ Windows เรียกว่า folder) เพื่อใช้จัดเก็บไฟล์เหล่านั้น สำหรับการสร้างไดเรกตอรีนั้น อาจสร้างซ้อนในไดเรกตอรี อื่นได้อีกหลายชั้น และเรียกไดเรกตอรี ที่ซ้อนในไดเรกตอรี อื่นว่าไดเรกตอรีย่อย (sub-directory) ส่วนการกำหนดว่าไดเรกตอรีใดจะจัดเก็บไฟล์อะไรขึ้นกับผู้ใช้

_________________________________________________________________

Root directory ภาษาไทยนิยมใช้คำว่า ไดเรกตอรีราก เป็นไดเรกตอรีที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการฟอร์แมตสื่อบันทึกข้อมูลใด ๆ ให้พร้อมที่จะจัดเก็นข้อมูล เป็นไดเรกตอรีที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ใช้จะสร้างไดเรกตอรีขึ้นเอง เมื่อมีการสร้างไดเรกตอรี ไดเรกตอรีที่ถูกสร้างขึ้นจะอยู่ภายในไดเรกตอรีรากเสมอ ผู้ใช้สามารถจัดเก็บไฟล์ไว้ในไดเรกตอรีรากได้เช่นเดียวกับไดเรกตอรีอื่น ๆ แต่ไม่เป็นที่นิยม

__________________________________________________________________

Parameterหมายถึง ส่วนประกอบของคำสั่ง DOS เป็นตัวระบุรายละเอียดว่าจะให้คำสั่งนั้นทำอะไร การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการ DOS นั้น บางคำสั่งใช้เฉพาะคำสั่งเพียงอย่างเดียวหรือมีส่วนประกอบคำสั่งด้วยก็ได้ บางคำสั่งใช้คำสั่งอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีส่วนประกอบของคำสั่งด้วยจึงจะทำงานได้

__________________________________________________________________

Path พาธ (path) หมายถึงเส้นทางที่จะเข้าถึงไฟล์ใดไฟล์หนึ่งที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น C:\Windows\System32\command.com หมายถึงเส้นทางที่จะเข้าถึงไฟล์ command.com ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

C: คือ ไดรฟ์

\Windows\System32\ คือ พาธ (path)

command.com คือ ชื่อไฟล์ (filename)

จากส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนนั้น อธิบายความหมายได้ดังนี้ ภายในไดรฟ์ C: มีไดเรกตอรีชื่อ Windows และภายในไดเรกตอรีชื่อ Windows มีไดเรกตอรีย่อย ชื่อ System32 และไฟล์ชื่อ command.com อยู่ภายในไดเรกตอรีย่อยชื่อ System32 สำหรับตัวอย่างนี้ D:\lesson1.htm มีส่วนประกอบ 3 ส่วนเช่นเดียวกัน คือ ไดรฟ์ D: พาธ คือ \ และชื่อไฟล์ คือ lesson1.htm มีความหมายว่าไฟล์ชื่อ lesson1.htm อยู่ในไดเรกตอรี นอกสุดหรือไดเรกตอรีราก (root directory) ของไดรฟ์ D:

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: