[คำศัพท์ OS = 3]

30 ส.ค.

Filename การจัดเก็บข้อมูลลงในดิสก์ จะบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ (file) ซึ่งการตั้งชื่อไฟล์ของระบบปฏิบัติการ DOS มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ชื่อไฟล์ (filename) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ชื่อ (name) และ ส่วนขยาย (extension) หรือคนทั่วไปนิยมเรียกว่านามสกุล ส่วนขยายเป็นตัวระบุชนิดของไฟล์ เช่น .doc เป็นไฟล์ที่เกิดจากโปรแกรม MS-WORD, .exe และ .com เป็นไฟล์โปรแกรม .htm เป็น web page เป็นต้น ตัวอย่างชื่อไฟล์ได้แก่ command.com, index.htm, chkdsk.exe เป็นต้น

ระหว่างชื่อ และ ส่วนขยาย คั่นด้วย . (dot)

ชื่อ และ ส่วนขยาย ต้องประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และ _ (under score) เท่านั้น จะใช้อักขระพิเศษอื่น ๆ ไม่ได้

ความยาวของชื่อไม่เกิน 8 ตัวอักษร ความยาวของส่วนขยายไม่เกิน 3 ตัวอักษร

_________________________________________________________________

Switch(สวิตซ์) เป็นรหัส (code) หรือพารามีเตอร์ ที่ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานของคำสั่ง DOS การใช้ switch ใช้เครื่องหมาย / (forward slash) ตามด้วยตัวอักษรในภาษาอังกฤษ, ตัวเลข หรือรหัส ตัวอย่างเช่น /w เปลี่ยนการทำงานของคำสั่ง Dir ซึ่งเป็นคำสั่งให้แสดงรายการไฟล์ และไดเรกตอรี โดยถ้าไม่ใช้สวิตซ์ /w จะแสดงรายการแบบคอลัมน์ แต่ถ้าใช้สวิตซ์ /w จะแสดงรายการตามแนวกว้างเต็มจอภาพ

_________________________________________________________________

DOS Promptเมื่อเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ DOS สิ่งที่ปรากฏบนจอภาพจะมีลักษณะคล้ายกับในภาพ C:\>_ ลักษณะแบบนี้เรียกว่า DOS Prompt (ดอสพรอมพ์) ซึ่งประกอบด้วย

ชื่อไดรฟ์คือ C:

พาธ คือ \ (หมายถึงไดเรกตอรีราก)

เครื่องหมาย > (มากกว่า)

เคอเซอร์ปรากฏอยู่หลังเครื่องหมายมากกว่า

DOS Prompt ที่ปรากฏแบบนี้แสดงว่าขณะนี้ ไดเรกตอรีปัจจุบัน (current directory) คือ ไดเรกตอรีราก หรืออาจกล่าวได้ว่าขณะนี้กำลังทำงานอยู่ที่ไดเรกตอรีราก แต่สำหรับ DOS prompt ต่อไปนี้
C:\Windows\Help\>_ แสดงว่าขณะนี้กำลังทำงานอยู่ที่ไดเรกตอรีย่อย Help ซึ่งอยู่ภายในไดเรกตอรี Windows

_________________________________________________________________

Internal and External Commandคำสั่งภายใน (Internal command) เป็นคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำตลอดเวลาที่ทำงานกับระบบปฏิบัติการ DOS คำสั่งภายในถูกบรรจุ (load) เข้าสู่หน่วยความจำจากไฟล์ command.com ตัวอย่างคำสั่งภายในได้แก่ cd, md, dir, del, date เป็นต้น

คำสั่งภายนอก (External command) เป็นคำสั่งที่ไม่ได้ถูกรวมไว้ใน ไฟล์ command.com เนื่องจากมีความต้องการพื้นที่ในหน่วยความจำมาก และเป็นคำสั่งที่ตามปกติไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยนัก ตัวอย่างคำสั่งภายนอก ได้แก่
chkdsk, edit, fdisk, format, ping เป็นต้น

_________________________________________________________________

Wild cardsเป็นสัญญลักษณ์ที่ใช้แทนชื่อไฟล์ หรือตัวอักษรบางตัวในชื่อไฟล์ ดังนี้

เครื่องหมาย * (asterisk) ใช้แทนชุดของตัวอัษร

เครื่องหมาย ? (question mark) ใช้แทนตัวอัษร 1ตัวอักษร

ตัวอย่างการใช้งาน wild cards

*.gif หมายถึงไฟล์ทุกไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น   “.gif” หรือ   “.GIF”
a*.gif หมายถึงไฟล์ทุกไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร   “a” หรือ   “A” และที่มีส่วนขยายเป็น   “.gif” หรือ “.GIF”
boot.* หมายถึงไฟล์ที่ชื่อ “boot” หรือ “BOOT”   และมีส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้
*.d* หมายถึงไฟล์ทุกไฟล์ที่มีส่วนขยายขึ้นต้นด้วย   “d” หรือ   “D”
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: