[คำศัพท์ OS = 5]

13 ก.ย.

Overwrite mode  หมายถึง การทำงานในด้านเนื้อเรื่อง (text) อย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อพิมพ์ตัวอักษรลงไป อักษรตัวที่พิมพ์ลงไปใหม่จะไปทับตัวอักษรเดิมตรงจุดที่เคอร์เซอร์ปรากฎ หรืออักษรใหม่จะปรากฎทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์; typeover mode

___________________________________________________________________

Optical communications  หมายถึง การใช้แสงเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เช่น ใช้สายใยแก้ว (optical fiber) หรือใช้แสงเลเซอร์ (laser) ในการส่งและรับข้อมูล รูปภาพ หรือเสียง เป็นต้น

___________________________________________________________________

Wireless (ไร้สาย) เป็นคำที่อ้างถึงในด้านโทรคมนาคม ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านำสัญญาณบนเส้นทางการสื่อสารทั้งหมด หรือบางส่วน อุปกรณ์การเตือน เช่น intrusion alarms, ให้คลื่น acoustic ที่ความถี่สูงกว่าช่องที่คนได้ยิน บางครั้งสามารถจัดเป็น ” wireless” (ไร้สาย)ได้

___________________________________________________________________

Operating system  ระบบควบคุมการทำงาน มักใช้คำย่อว่า OS เป็นซอฟแวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุม กำหนด และใช้ประโยชน์จากฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น ใช้ CPU ให้ทำงาน ใช้หน่วยความจำ จำเนื้อเรื่อง (text) ต่างๆ ใช้บริเวณที่ว่างในแผ่นดิสก์เพื่อเก็บข้อมูล ใช้อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมโยงอยู่ภายนอกตัวเครื่อง ให้ปฏิบัติงาน เป็นต้น ระบบควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานที่ทำให้ซอฟแวร์ปฏิบัติการ (application software) ชนิดต่างๆ ได้ถูกนำมาติดตั้งไว้ได้ ตัวอย่าง operating system เช่น MS-DOS , OS/2 , Macintosh OS เป็นต้น บน MS-DOS เราสามารถติดตั้งโปรแกรมปฏิบัติงานต่างๆ เช่น word-processing , spreadsheet และอื่นๆ

___________________________________________________________________

Management information system  ระบบสารสนเทศการจัดการ เป็นระบบฐานคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลและการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายในองค์กร ให้ถูกต้องและเหมาะสม และได้สารสนเทศที่ทันกำหนดเวลาและความต้องการ มักใช้คำย่อว่า MIS

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: